Od 2003 roku, w którym powstała firma Kentech, pracujemy nad doskonaleniem swojej oferty w zakresie kompleksowej obsługi firm w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy szeroki zakres usług oraz artykułów bhp i ppoż. w stałej sprzedaży. W zakresie świadczonych usług oferujemy stały nadzór nad firmami oraz usługi wykonywane na poszczególne zlecenia, według potrzeb pracodawców. Są to m. in. szkolenia, opracowanie dokumentacji, audyty i kontrole w celu poprawy warunków bhp, doradztwo. Asortyment bhp i ppoż. to odzież i obuwie robocze oraz ochronne a także środki ochrony indywidualnej, jak np. ochrony słuchu, dróg oddechowych, rąk, oczu i twarzy. Posiadamy w stałej ofercie środki ochrony przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi, m. in. przed kontaktem ze środkami chemicznymi, pyłami, elementami ostrymi oraz zabezpieczeniem pracowników przed upadkiem z wysokości. Zajmujemy się także indywidualnym doborem odzieży, obuwia i środków ochrony do potrzeb i zagrożeń występujących w środowisku pracy. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

  Sebastian Kęciński

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych dotyczących:

  • Artykułów BHP
  • Szkoleń z zakresu BHP
  • Obsługi bieżącej BHP dla firm