Doradztwo BHP

OFERUJEMY DORADZTWO W ZAKRESIE:

 • doboru ubrań i obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników i do poszczególnych prac;
 • doboru środków ochrony indywidualnej, m. in.:
  • do prac z użyciem środków chemicznych,
  • w narażeniu na pyły,
  • w narażeniu na hałas,
  • w narażeniu na wibracje,
  • w strefach zagrożenia wybuchem,
  • podczas prac na wysokości;
 • organizacji prac, budynków oraz stanowisk pracy;
 • organizacji składowania i magazynowania;
 • organizacji dróg i transportu wewnętrznego;
 • poprawy warunków bhp w zakładzie i określenia planu działań;
 • postępowania i przechowywania środków chemicznych;
 • zarządzeń  wewnętrznych w sprawie ustalenia dla pracowników szkoleń bhp, przydziałów odzieży i obuwia, itp.;
 • dokumentacji bhp (oceny ryzyka zawodowego, instrukcje bhp, procedury wewnętrzne);
 • wytypowania czynników szkodliwych do badań i pomiarów;
 • i inne.