Obsługa BHP

USŁUGI W ZAKRESIE BHP

 1. Obsługa stała firmy w zakresie bhp
  • Szkolenia wstępne bhp
  • Opracowanie i sporządzanie dokumentacji bhp
  • Opracowanie i prowadzenie rejestrów pomiarów / wypadków
 2. Opracowanie i sporządzenie dokumentacji bhp
  • Oceny ryzyka zawodowego
  • Instrukcje bhp
  • Przydział odzieży i środków ochrony
 3. Działania w zakresie poprawy stanu bhp
  • Kontrole wewnętrzne stanu bhp z zaleceniami
  • Analizy stanu bhp tzw. audyt zewnętrzny (roczne / tematyczne)
 4. Wypadki przy pracy
  • Udział w zespole powypadkowym
  • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej (protokół powypadkowy, karta statystyczna wypadku, rejestr wypadków)
 5. Kontrole zewnętrzne PIP / SANEPID
  • Sporządzenie dokumentacji pokontrolnej (odpowiedzi na nakazy, wystąpienia)
  • Realizacja nakazów i wystąpień pokontrolnych w zakresie bhp
 6. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
  • Typowanie czynników szkodliwych do pomiarów
  • Prowadzenie rejestrów pomiarów
  • Informacje dla pracowników i dla lekarza medycyny pracy  o czynnikach szkodliwych